AI + robotar = sant

Amy Loutfi
Professor vid Örebro Universitetet

Amy Loutfi forskar på robotar och robotars hjärnor – artificiell intelligens. Vilka möjligheter öppnas upp när AI får en kropp i form av en robot och hur kan det komma att påverka arbetslivet i olika brancher? Var kan vi vänta oss att de icke-mänskliga kollegorna dyker upp först och vilka arbetsuppgifter kommer de att vara bäst lämpade att ta ta över?

Nästa talare →

amy_round
DA
KA