Sverige, AI och vägen framåt

Anders Ygeman
Energi- och digitaliseringsminister

I AI-sammanhang hör man oftare privata företag än om stat och myndigheter, men i själva verket pågår ett idogt arbete för att svenska myndigheter och offentlig sektor ska kunna dra nytta av teknikutvecklingen. Sverige är redan ett av de mest digitaliserade länderna i världen och stora satsningar görs för att möta de utmaningar vi står inför på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Vilka ambitioner har regeringen för Sverige på området? Vilka är de största nationella utmaningarna? Och hur ser planen ut för att se till att göra hela Sverige till ett smartare och mer konkurrenskraftigt land med hjälp av AI?

Nästa talare →

Foto: Kristian Pohl
Foto: Kristian Pohl
DA
KA