Hur kommer AI att förändra yrken i framtiden?

Kye Andersson, Peltarion
Head of Brand & Communication // Delegate Swedish AI Council

AI gör att intelligens blir både billigare och mer lättillgängligt för fler företag. Det förändrar hela vårt sätt att se på utbildning, examina och titlar. Är det verkligen rimligt av samhället investerar 12 år för att utbilda en specialläkare när en sjuksköterska kan utföra samma uppgifter med hjälp av AI? Hur kommer arbete se ut i en värld där AI är centralt i vårt samhälle, och vad krävs för att Sverige kan vara konkurrenskraftigt i en sådan värld?

Nästa talare →

Kye_round
DA
KA