Artificiell intelligens – hur och när ska vi använda den?

Maja Fjaestad
Statssekreterare på socialdepartementet och docent från KTH

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Artificiell intelligens har enorm potential för framtidens sjukvård, men hur och när ska den användas?

Nästa talare →

maja_round
DA
KA