Kan artificiell intelligens minska förekomsten av diskriminering i rekrytering?

Moa Bursell
Forskare vid Institutet för Framtidsstudier

’Intelligenta’ algoritmer har börjat användas av företag för att effektivisera bedömningsprocessen och minska förekomsten av diskriminering eftersom algoritmer kan programmeras att bortse från faktorer som de sökandes kön, etnicitet, ålder osv. Men kritiker menar att dessa algoritmer, tvärtemot mot vad som är avsett, riskerar att reproducera de fördomar som redan finns i samhället. Hur ska vi förhålla oss till dessa potentiella vinster och risker?

Nästa talare →

Foto: Sara Moritz
Foto: Sara Moritz
DA
KA