Press

Vill du besöka Framtidsdagen i egenskap av reporter?
Vänligen kontakta Institutet för Framtidsstudier på Corrie.hammar@iffs.se för ackreditering.

Under dagen kommer det att finnas minst ett avskilt rum som lämpar sig för både intervju, bild och filmupptagning. Nedan hittar du de personer som kan tänka sig bli intervjuade på Nalen i samband med Framtidsdagen. Boka gärna upp dem i förtid och skicka ett mail till Corrie.hammar@iffs.se för att abonnera det avskilda rummet.

Intervjua oss!

Pontus Strimling är forskningsledare på Institutet för Framtidsstudier för tema “Nya teknologier och mänsklighetens framtid”, han är disputerad i matematik och docent i nationalekonomi.

Pontus forskar bland annat på hur normer i samhället utvecklas och är extra intresserad av att prata om samhällsutveckling och den artificiella intelligensens roll i utvecklingen. Han är duktig på att uttrycka sig populärvetenskapligt och ge praktiska exempel på det han pratar om.

Pontus finns tillgänglig hela dagen och du bokar en intervjutid med honom genom att höra av dig till Corrie.hammar@iffs.se.

Staffan Julén är dokumentärfilmare och forskare vid Institutet för Framtidsstudier och arbetar just nu med forskningsprojektet ”Den värsta lögnen är den dokumentära – vad innebär ett subjektivt dokumentärfilmsspråk i postsanningens tid?”

Staffan deltar gärna i den offentliga diskussionen om hur sanning konstrueras i de nya teknologiernas värld som kantas av fake-news och automatiserade bottar. Under Framtidsdagen kommer han att presentera en helt ny film som blir ett dramatiskt inlägg i just den här debatten.

Staffan finns tillgänglig hela dagen och du bokar en intervjutid med honom genom att höra av dig till Corrie.hammar@iffs.se

Kye Andersson är Head of Brand & Communications på AI-företaget Peltarion. som arbetar med att hjälpa andra organisationer dra nytta av AI.

Kye har även ett starkt AI-inriktat samhällsengagemang och är aktiv i AI-debatten både i Sverige och Sveriges grannländer. Nyligen besökte han Tysk-svenska handelskammaren för att prata AI inför fullsatta bänkar. Läs mer här.

Kye finns tillgänglig hela dagen och du bokar en intervjutid med honom genom att höra av dig direkt till honom på kye@peltarion.com.

Björn Lundgren är forskare vid Instituet för Framtidsstudier och disputerad från KTH.

Björn pratar gärna om integritets-, anonymitets och säkerhetsfrågor i samband med nya teknologier så som AI. Mycket av hans nuvarande forskning handlar om helautomatiserade fordon och hur dessa kommer att påverka hur vi organiserar vårt samhälle och våra liv.

Björn finns tillgänglig klockan 10-14 och du bokar en intervjutid med honom genom att höra av dig till Corrie.hammar@iffs.se

DA
KA