På scen

Vad är modern AI och varför kommer den nu?

Pontus Strimling
Forskare inom AI’s samhällseffekter vid Institutet för Framtidsstudier

Begreppet “Artificiell intelligens” har blivit extremt populärt, men vad är egentligen AI – och vad är det inte? Pontus kommer här att beskriva vad dagens AI är och hur det kommer sig att intresset för AI har blivit så stort just nu. Genom tydliga exempel visas vilka saker dagens AI kan utföra och vilka saker den inte alls klarar av.

Foto: Sara Moritz
Foto: Sara Moritz

Ämne: TBA

Anders Ygeman
Energi- och digitaliseringsminister

Foto: Kristian Pohl
Foto: Kristian Pohl

AI + robotar = sant

Amy Loutfi
Professor vid Örebro Universitetet

Amy Loutfi forskar på robotar och robotars hjärnor – artificiell intelligens. Vilka möjligheter öppnas upp när AI får en kropp i form av en robot och hur kan det komma att påverka arbetslivet i olika brancher? Var kan vi vänta oss att de icke-mänskliga kollegorna dyker upp först och vilka arbetsuppgifter kommer de att vara bäst lämpade att ta ta över?

amy

Artificiell intelligens – under huven

Thomas Schön
Professor vid Uppsala Universitetet

Artificiell intelligens, maskininlärning, deep learning och neurala nätverk. Termerna som studsar runt i AI-diskussionen är många, men vad innebär de och hur relaterar de till varandra? Går artificiell intelligens att jämföra med mänsklig intelligens? Hur lär sig egentligen en AI? Thomas Schön lägger grunden för dagen, och reder ut begreppen kring en av vår tids viktigaste teknologier.

Thomas Schön

Paneldiskussion: Om Ai, beslutsfattande och arbetsliv

Marie Nilsson, Förbundsordförande för IF Metall
Tobias Baudin, Förbundsordförande för Kommunal
Carolin Olsson, sektionschef på SKL, avd. för arbetsgivarpolitik
Per Hidesten, VD för Industriarbetsgivarna

Med Kommunal och IF Metalls över 800 000 medlemmar, de omkring 1000 företag som Industriarbetsgivarna företräder och SKL som företräder alla kommuner och regioner berör den panel en enorm del av de arbeten som finns i Sverige.

I panelsamtalet reflekterar organisationerna tillsammans över hur de ska hantera de svårigheter och möjligheter som en arbetsplats med mer AI-drivna beslut innebär. Hur kommer framtidens arbetsliv att se ut och hur kommer vi dit?

Caroline_round
Foto: Fredrik Sandin Carlson
Foto: Fredrik Sandin Carlson
Per_round
Foto: Marie Ullnert
Foto: Marie Ullnert

How will AI change professions in the future?

Kye Andersson, Peltarion
Head of Brand & Communication // Delegate Swedish AI Council

AI is rapidly making cognitive power, and our ability to make predictions, cheaper and widely accessible. This fundamentally challenges our traditional way of thinking about education, degrees and titles. Will it make sense for society to invest 12 years of education to train specialist physicians if nurses can perform the same tasks with the help of AI? What will jobs look like in an AI-first future, and what is required for a resilient Sweden in that future?

Kye Andersson

Kan artificell intelligens minska förekomsten av diskriminering i rekrytering?

Moa Bursell
Forskare vid Institutet för Framtidsstudier

’Intelligenta’ algoritmer har börjat användas av företag för att effektivisera bedömningsprocessen och minska förekomsten av diskriminering eftersom algoritmer kan programmeras att bortse från faktorer som de sökandes kön, etnicitet, ålder osv. Men kritiker menar att dessa algoritmer, tvärtemot mot vad som är avsett, riskerar att reproducera de fördomar som redan finns i samhället. Hur ska vi förhålla oss till dessa potentiella vinster och risker?

Foto: Sara Moritz
Foto: Sara Moritz

Vikten av proaktivitet – så kan Sverige blir vinnare i omställningen

Oscar Stege Unger, Director, Wallenberg Foundations AB
Susanne Ackum,fd GD, Statssekreterare och Riksrevisor

Forum för Omställning skapades i syfte att handfast engagera sig i att stärka Sveriges förutsättningar att bejaka strukturomvandlingen, samtidigt som samhället hålls ihop. Lyckas vi med omställningen så kan nya jobb skapas netto, men om vi inte agerar proaktivt så kan vi tappa ett stort antal arbetstillfällen. Ytterst går vi då miste om betydande välfärdsresurser. Vi kommer att berätta om vad som ledde fram till detta engagemang och vad vi gör konkret för att driva dessa frågor.

susanne_round
oscar_round

Artificiell intelligens – hur och när ska vi använda den?

Maja Fjaestad
Statssekreterare på socialdepartementet och docent från KTH

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Artificiell intelligens har enorm potential för framtidens sjukvård, men hur och när ska den användas?

Statssekreterare Maja Fjaestad

Framtida teknik och regelverk en möjlig ekvation?

Jon Simonsson
Ordförande, Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet)

När den tekniska utvecklingen går i en rasande fart måste regelverken se till att hänga med – och det får inte bli fel. Hur ska vi lyckas sätta upp regelverk som uppmuntrar användandet av framtida teknologier och gör Sverige mer innovativt och konkurrenskraftigt, samtidigt som vi inte gör avkall på en inkluderande, trygg och säker användning av de ny teknologierna? Hur gör man i andra länder?

Dessa och fler frågor har Komet, Kommittén för teknologisk innovation och etik, fått i uppdrag av regeringen att tackla för Sveriges räkning.

jon

Smartare än din telefon

Siri Helle
Psykolog, författare och föreläsare

Laviner av mejl, uppkoppling 24/7 och digitala distraktioner ständigt inom räckhåll. Det digitala arbetslivet för med sig många utmaningar. Precis som vi tidigare tagit hjälp av hackor och spadar för att förlänga våra fysiska förmågor så outsourcar vi nu allt fler av våra mentala förmågor på teknik. Men vad gör det med oss? Utifrån sin bok Smartare än din telefon går psykologen Siri Helle igenom vad forskningen har att säga om hjärnan, skärmar och produktivitet.

Fotograf Erik Ardelius
Fotograf Erik Ardelius

Smarta fordon – blir det fler, färre eller bara andra jobb?

Björn Lundgren
Forskare vid Institutet för Framtidsstudier

Vad kommer att hända när våra fordon blir smartare? Kommer chaufförsyrket försvinna? Kommer vi åka mer eller mindre? Kommer vi tillverka fler eller färre fordon? Hur påverkar det jobben i tillverkningssektorn? Kommer ny teknik leda till nya jobb? Vilka möjligheter finns det och varför är de mer eller mindre rimliga?

björn

Är verkligheten verklig?

Staffan Julén
Dokumentärfilmare och forskare vid Institutet för Framtidsstudier

I en tid där twitterflödet fylls av bottar och ögat inte längre kan skilja på ett verkligt människoansikte och ett datorgenererat, hur vet vi vilken information vi våga lita? Denna fråga ställs på sin spets när vi bjuds på ett exempel på hur AI-teknik idag kan användas.
Men är det såhär den bör användas?

Foto: Sara Moritz
Foto: Sara Moritz

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.