Framtida teknik och regelverk en möjlig ekvation?

Jon Simonsson
Ordförande, Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet)

När den tekniska utvecklingen går i en rasande fart måste regelverken se till att hänga med – och det får inte bli fel. Hur ska vi lyckas sätta upp regelverk som uppmuntrar användandet av framtida teknologier och gör Sverige mer innovativt och konkurrenskraftigt, samtidigt som vi inte gör avkall på en inkluderande, trygg och säker användning av de ny teknologierna? Hur gör man i andra länder?

Dessa och fler frågor har Komet, Kommittén för teknologisk innovation och etik, fått i uppdrag av regeringen att tackla för Sveriges räkning.

Nästa talare →

jon_round (2)
DA
KA