Är verkligheten verklig?

Staffan Julén
Dokumentärfilmare och forskare vid Institutet för Framtidsstudier

I en tid där twitterflödet fylls av bottar och ögat inte längre kan skilja på ett verkligt människoansikte och ett datorgenererat, hur vet vi vilken information vi våga lita? Denna fråga ställs på sin spets när vi bjuds på ett exempel på hur AI-teknik idag kan användas.

Men är det såhär den bör användas?

Nästa talare →

Foto: Sara Moritz
Foto: Sara Moritz
DA
KA