Vikten av proaktivitet – så kan Sverige blir vinnare i omställningen

Oscar Stege Unger, Director, Wallenberg Foundations AB
Susanne Ackum,fd GD, Statssekreterare och Riksrevisor

Forum för Omställning skapades i syfte att handfast engagera sig i att stärka Sveriges förutsättningar att bejaka strukturomvandlingen, samtidigt som samhället hålls ihop. Lyckas vi med omställningen så kan nya jobb skapas netto, men om vi inte agerar proaktivt så kan vi tappa ett stort antal arbetstillfällen. Ytterst går vi då miste om betydande välfärdsresurser. Vi kommer att berätta om vad som ledde fram till detta engagemang och vad vi gör konkret för att driva dessa frågor.

Nästa talare →

susanne_round
oscar_round
DA
KA