Björn Lundgren

Forskare vid Institutet för Framtidsstudier

Vad kommer att hända när våra fordon blir smartare? Kommer chaufförsyrket försvinna? Kommer vi åka mer eller mindre? Kommer vi tillverka fler eller färre fordon? Hur påverkar det jobben i tillverkningssektorn? Kommer ny teknik leda till nya jobb? Vilka möjligheter finns det och varför är de mer eller mindre rimliga?